Dříve než začnete tvořit je vhodné si ujasnit, zda naše podnikatelské plány mají šanci na úspěch. Někdy se stává, že tvůrce chce kombinovat produkty se službami, které spolu vůbec nesouvisí. Tento přístup, lze při troše empatie pochopit. Na začátku, není jisté, který produkt bude úspěšný a která služba je nejvíce žádoucí.

Lze doporučit nekombinovat mnoho nesouvisejících produktů a služeb. Ve finále to vypadá, že děláte vše a přitom nic pořádně.

Existuje metoda Canvas, která je ideálním nástrojem pro náhled na váš projekt jako celku