Propozice

Účetní a daňový speciál pro prodejce na Amazonu

8 1. 2020 – Praha

Dvouhodinový kurz je koncipován jako individuální s možností přizpůsobit jeho obsah klientovi.

  • Zasílání zboží do členských států EU a třetích zemí
  • Pravidla pro registrace k DPH v ČR a jiných členských státech EU
  • Daňové režimy, se kterými se při zasílání zboží můžete setkat
  • Přemístění zboží mezi členskými státy EU
  • Detailní vysvětlení jednotlivých transakcí a polí Amazon VAT Transactions Reportu pro účely kalkulace DPH a sestavení výkazu ESL a Intrastatu
  • Zkušenosti z praxe
Forma: Seminář
Akreditace MŠMT: NE
Rozsah kurzu: 2+ hodiny
Výstup kurzu: Osvědčení
Minimálně 5 účastníků
Začátek: 12:00 – 14:30
Termín kurzu: Individuálně – Praha
Cena: 5 900,- Kč plus DPH
Platba: Platba převodem na účet společnosti
Místo: Praha:
IN-SPIRO
Argentinská 38, 170 00 Praha 7-Holešovice

Přihlášení

    Amazon