Účetní a daňový speciál pro prodejce na Amazonu

PRAHA  7.9.2019

Dvouhodinový kurz je koncipován jako individuální s možností přizpůsobit jeho obsah klientovi.

  • Zasílání zboží do členských států EU a třetích zemí
  • Pravidla pro registrace k DPH v ČR a jiných členských státech EU
  • Daňové režimy, se kterými se při zasílání zboží můžete setkat
  • Přemístění zboží mezi členskými státy EU
  • Detailní vysvětlení jednotlivých transakcí a polí Amazon VAT Transactions Reportu pro účely kalkulace DPH a sestavení výkazu ESL a Intrastatu
  • Zkušenosti z praxe

Amazon