Zastupujeme zájmy a podílíme se na inovacích v Energetice pro společnost SUMITOMO.